Điểm lại 5 trận cầu kinh điển giữa Man UTD và Barcelona (Phần 3: 23-04-2008)

Điểm lại 5 trận cầu kinh điển giữa Man UTD và Barcelona (Phần 3: 23-04-2008)

Để xem bóng đá bạn cần cài đặt Flash