VOV Giao Thông

Những hình ảnh được ghi lại từ 100 cammera tại các nút giao thông quan trọng được truyền về Trung tâm và thông tin tới người tham gia giao thông, chỉ dẫn và cảnh báo những rủi ro, cũng như tình hình thời tiết, mật độ phương tiện… trên nhiều tuyến đường chính tại Hà Nội.

Với 330 phút phát sóng trực tiếp tại các giờ cao điểm (từ 6h30 – 8h00, 11h00 – 12h00, 16h30 – 19h00)

VOV Giao Thông miền Bắc

VOV Giao Thông miền Nam