V9Bet

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow

World Cup

Tại khu vực Fanfest ở Moscow, rào cản về quốc gia, sắc tộc dường như không hề tồn tại

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 Trong khoảng thời gian các trận đấu chưa diễn ra, thì tại khu vực Fan-Fest cũng đã xuất hiện những trận đấu sôi động không kém

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 BTC rất tâm lý khi đã dựng sẵn những khu vực để NHM có thể chụp ảnh lưu niệm

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 Những quà lưu niệm cũng được bày bán ngay tại khu vực fan-fest

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 NHm hoàn toàn có thể mua được những món quà mà mình muốn một cách dễ dàng

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 Những nền văn hóa khác nhau từ thế giới cũng đã được dịp giao lưu tại khu vực dành cho NHM này

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 Dường như tại đây, rào cản ngôn ngữ cũng chẳng thể tồn tại

Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

 Tuy nhiên ngay khi các trận đấu khởi trận, thì toàn bộ sự tập trung đều hướng về màn hình